Klarna Køb nu Betal senere anmeldelse

Klarna køb nu Betal senere giver dig mulighed for at sprede din betaling over flere tidsperioder, så du kan få de varer, du har brug for med det samme, og derefter betale senere. Købsbeløbet og faktureringsadressen bestemmer betalingsmulighederne. Kunder kan betale for varer i enhver prisklasse, og virksomheden integreres med mange e-handelsplatforme. Kunder har mulighed for at betale på forhånd eller opdele deres betaling i fire lige store rater. Afhængigt af hvilken betalingsplan du vælger, kan disse rater omfatte renter.

Klarnas Køb nu, Betal senere mulighed er en fantastisk løsning for detailhandlere her er er de bedste afbetaling med klarna shops. Det kræver kun et kreditkort og en blød kreditscreening. E-handelssælgere finder denne service tiltalende på grund af det store antal opgivelser online. Mange kunder opgiver deres indkøbsvogne online, fordi det er svært at oprette en konto. Klarna reducerer friktion og øger salget. Klarna er ikke det rigtige for alle.

Klarna giver kunderne mulighed for at betale for deres køb over en periode på mellem fire og tredive dage. Kunder kan vælge at betale i fire lige store rater eller sprede omkostningerne over hele lånets løbetid. De kan planlægge de månedlige betalinger med debet- eller kreditkort og behøver ikke betales på én gang. Klarna kan også bruges til mursten og mørtel og online køb.

Klarna opkræver ikke renter, men det er vigtigt at betale købet fuldt ud. Forsinkede betalinger er ikke underlagt sanktioner eller forsinkede gebyrer. Virksomheden videresender dine kontooplysninger til et inkassobureau, hvis du ikke er i stand til eller uvillig til at betale det fulde beløb. Klarna giver dig mulighed for at spare penge og foretage køb senere. Det betyder ikke noget, om du har god kredit eller dårlig kredit. Klarna er en glimrende mulighed for forbrugere, der ønsker at forbedre deres kredit score.

Klarna er en populær køb-nu-betal-senere-tjeneste, men der er mange lignende tjenester. Affirm leverer en lignende service som Klarna Pay In 4, men deres vilkår kan variere. Quadpay giver dig mulighed for at betale i månedlige rater, afhængigt af hvor du bor. Du kan derefter betale hele saldoen tilbage, når dit lån slutter, uden renter eller gebyrer.

Forbrugerne kan bruge et debet- eller kreditkort til at betale for betalinger. Klarna-brugere skal angive deres e-mail-adresse, navn og mobilnummer samt oplysninger om deres bankkonti. Brugere modtager også alle andre oplysninger via e-mail, herunder betalingspåmindelser og onlineopgørelser. Både forbrugere og detailhandlere vil finde processen let. De kan vælge den bedste betalingsmetode for dem.